Klooster en Beeld klooster en beeld - Home
klooster
 
klooster en beeld
 
klooster en beeld
 
klooster en beeld
 
klooster en beeld
 
 
klooster
 
 

Waarom onderhoud ?

Klooster en Beeld is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het onderhoud, restauratie en reparatie van buitenbeelden.
Wij brengen het beeld weer terug in zijn oorspronkelijke staat. Om deze uitstraling te behouden is het belangrijk een juist onderhoudsprogramma te maken. Wij bieden u de juiste expertise en adviseren u hierin graag.
De door gemeenten / instellingen aangekochte beelden (kunst voor openbare ruimten) zijn na plaatsing vaak overgeleverd aan de invloeden van hun omgeving. 
Deze omgeving kan zeer divers zijn zoals park, winkelcentrum en openbare ruimten. De kunstenaar alsook de eigenaar hebben vanaf het moment van plaatsing geen of nauwelijks invloed op de staat van het kunstwerk. Vaak is beheer en onderhoud niet geregeld. Vervuiling (etenswaar, vogelpoep e.d.), maar ook verwering (zure regen, natuurlijke sappen, luchtverontreiniging e.d.) alsook stormschade of vandalisme (vervorming, vermissing e.d.) hebben een negatief effect op de staat van het beeld en zijn uitstraling. Hoe eerder een aantasting of beschadiging wordt geconstateerd, hoe beter en adequater mogelijke vervolgschade kan worden voorkomen.
Ook de plaats van deze kunstwerken in hun omgeving verdient periodieke aandacht. Hierin zullen namelijk in de loop der tijd ook veranderingen plaatsvinden. Denk aan te wilde begroeiing, oprukkende bebouwing, paden en mogelijke verlichting (wel of niet gewenst !).

Onderhoudscontract / Logboeksysteem

Wij bieden u aan de zorg voor uw collectie uit handen te nemen en deze uit te voeren in de vorm van een inspectie annex onderhoudscontract.
Als uitgangspunt bij onderhoud en evt. reparatie van aantastingen en beschadigingen van een kunstwerk gaan we uit van de oorspronkelijke staat. Hiermee wordt bedoeld de situatie zoals die bij aankoop / plaatsing was. Bij grotere reparaties c.q. aanpassingen en herplaatsingen zal indien mogelijk en gewenst contact gezocht worden met de kunstenaar, om te voorkomen dat er onbedoelde wijzigingen aan het kunstwerk en zijn omgeving worden aangebracht of ontstaan

Het logboeksysteem is door Klooster en Beeld geïntroduceerd om op een overzichtelijke manier gegevens te kunnen registreren.
Overzichtelijk en toegankelijk via het World Wide Web en overal met uw eigen inlogcode te bezoeken.
Er wordt altijd gestart met een nulmeting van de aangemelde beelden.
Bij deze meting wordt uitgegaan van de oorspronkelijke situatie bij aankoop of oplevering. In zoverre deze natuurlijk nog te achterhalen is. Indien nodig kan er contact gezocht worden met de kunstenaar.
Hierbij worden de gegevens stap voor stap in kaart gebracht. Te beginnen met de algemene gegevens, de staat van het beeld op dat moment, een risico-inventarisatie, de eventueel uitgevoerde werkzaamheden en een advies m.b.t. het beeld, de omgeving en verlichting.
Indien er veranderingen worden aangebracht aan het beeld of zijn omgeving tijdens onze inspectie en/of onderhoud zullen wij dit in het logboek registreren.
Wij adviseren om dit logboek "up-to-date" te houden door periodiek alle beelden aan bod te laten komen. Dit heeft als voordeel dat u als klant snel en overzichtelijk de wijzigingen in de staat van het beeld en zijn omgeving kan inzien. Dit logboek is gekoppeld aan een onderhoudscontract.

Bij een nulmeting maken wij een rapport voor u zodat u vanaf dat moment inzage hebt in de staat van uw collectie en natuurlijk voor onszelf als naslagwerk. Dit alles in deze tijd uiteraard in digitale vorm.